Johtaminen ja esimiestyö

Johtaminen on tuloksen tekemistä yhdessä.

Organisaation tuloksellisuuden ja työyhteisön toimivuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat:

  • Miten erilaiset vuorovaikutustavat toimivat ihmisten johtamisessa?
  • Miten osata ja jaksaa kuunnella ja käsitellä ihmisten tunteita?
  • Miten työmotivaatiota ja innostusta vahvistetaan tai nujerretaan?
  • Miten saada työntekijät osallisiksi päätöksentekoon ja kehittämistyöhön?
  • Miten ymmärtää ryhmä- ja organisaationdynamiikkaa ja toimia sen kanssa?
  • Mitä ihmisille ja yhteisöille tapahtuu muutostilanteissa, ja mikä on silloin tueksi?
  • Miten osaamista ja ammatillista kehittymistä johdetaan?
  • Miten työhyvinvointia johdetaan?
  • Miten ottaa puheeksi hankalia asioita?

Johtajuuden ja johtamisen haasteisiin tarjoamme johdon konsultatiivista sparrausta, henkilökohtaista valmennusta (coaching) sekä tukea johtoryhmän työskentelyyn.

Tarjoamme myös esimiesvalmennusta ja esimiesten konsultatiivista sparrausta sekä henkilökohtaista valmennusta.

Johtamisen tukea?

Ota yhteys vastaavaan konsulttiimme

Jaana Laukkarinen

puh. 040 577 63 62