Tutkimuspalvelut

”Tutkijan tehtävänä on paljastaa ideologiset ristiriidat ja epäselvät käytännöt.” (Kemmis)

Tutkimustyömme tavoitteena on tehdä näkymätöntä näkyväksi, tuottaa selkeyttä moninaisuuteen, antaa eväitä päätöksentekoon ja tukea päätösten toteuttamista. Tutkimuksen tulosten hyödynnettävyys on ollut korkealla tasolla, kun asiakkaat ovat olleet mukana laatimassa tutkimuksen kysymyksiä, olleet mukana analysoimassa tutkimusaineistoa sekä tulkinneet itse tutkimuksen tuloksia.

Teemme

  • arviointitutkimuksia
  • yritys- ja järjestökuvatutkimuksia
  • laatuarviointeja
  • ilmapiirikartoituksia
  • johdon ja esimiesten 360-arviointeja

Käytössämme on myös äänestyslaitteet 200:lle henkilölle, joiden avulla kyselyt voidaan toteuttaa osana suurta kokousta, konferenssia tai vaikkapa messutapahtumaa.

Werkan konsulttien toteuttamia selvityksiä ja arviointitutkimuksia:

Tutkimus- ja arviointipalveluita?

Ota yhteys vastaavaan konsulttiimme

Atso Juote

puh. 040 526 34 25