Työyhteisön kriisit ja konfliktit

Hyvin hoidettu konflikti vahvistaa organisaatiota.

Ristiriidat kuuluvat työelämään – asioista on eriäviä näkemyksiä, joista käydään tiukkoja keskusteluja ihmisten kesken. Joskus näkemykset muodostuvat liian henkilökohtaisiksi: ihmiset loukkaantuvat, ja seurauksena voi olla sanaharkkaa tai puhumattomuutta. Syntyy konflikti, joka lamauttaa työntekoa ja heikentää ihmisten työkykyä. Pitkittyessään konflikteilla on tapana mutkistua, jolloin voidaan puhua työpaikan kriisiytyneestä tilanteesta.

Kriisitilanteen voi aiheuttaa myös äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma organisaation sisällä tai tehtäväalueella. Kriisitilanne voi koskettaa yksittäistä työntekijää, työryhmää tai koko organisaatiota. Kriisitilanteen dynamiikkaan kuuluvat usein voimakkaat tunnereaktiot.

Konflikti tai kriisi jättää aina jäljen organisaatioon. Hoitamattomat tilanteet vievät työtehoa ja pahimmillaan lamauttavat toimintaa pitkäksi aikaa. Hyvin hoidettu konflikti vahvistaa organisaation omaa kykyä käsitellä ja selviytyä hankalasta tilanteesta myös tulevaisuudessa. Kun organisaation omat voimavarat ja toimintamallit eivät riitä, tarvitaan ulkopuolista apua.

Meillä Werkassa kriisi- ja konfliktityössä palvelun sisältö ja muoto räätälöidään asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta lähtien.

Tarjoamme kriisi- ja konfliktikonsultaatioita, jälkipuintia, vaara- ja uhkatilanteisiin varautumista sekä työyhteisösovittelua.

Tukea organisaation kriisi- ja konfliktitilanteisiin?

Ota yhteys vastaavaan konsulttiimme

Risto Ruokolainen

puh. 050 911 63 74